என் மனதின் எண்ணங்கள்... கனவுகள்... கற்பனைகள்... ஓட்டங்கள்...

Tuesday, June 20, 2006

உலகே வணக்கம்!

இது எனது வலைபதிவின் முதல் பதிவு.
நல்வரவு வாசகரே!

பி.கு. இன்று முழுவதும் தமிழில் வலைபதிவு உருவாக்குவதிலே செலவாகிவிட்டது. வேலையை இப்போழுதுதான் ஆரம்பிக்கிறேன். :)

2 Comments:

Blogger Ashok Kumar J said...

Hi Welcome to thamiz blogging.

Have you ever visited
www.thamizmanam.com

www.thenkoodu.com

Please have a look. You may get inspored by seeing the amount of tamil blogging.

8:17 PM

 
Blogger Srujan said...

NLS!!!

7:20 AM

 

Post a Comment

<< Home